Suwary Spółka Akcyjna
Siedziba i adres:
95-200 Pabianice
ulica Piotra Skargi 45/47
tel. (42) 22 52 200, fax (42) 21 45 331
e-mail: office@suwary.com.pl

Suwary S.A. Zakład Bydgoszcz
Siedziba i adres:
85-461 Bydgoszcz
ulica Srebrna 20
tel. (52) 581 77 70, fax (52) 581 77 69
e-mail: office@suwary.com.pl

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 471121807
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 731-10-07-350
Wysokość kapiału zakładowego: 9 230 140 zł
Sądem właściwym dla Spółki jest Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowgo – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000200472

Dział Administracji Sprzedaży Pabianice

+48 42 22 52 212
+48 42 22 52 214
+48 42 22 52 215
+48 42 22 52 218

Edyta Watała – tel. 0048 600 996 521

ewatala@suwary.com.pl

Wojciech Taborowski – tel. 0048 600 996 531

wtaborowski@suwary.com.pl

Magdalena Lipińska – tel. 0048 664 183 349

mlipinska@suwary.com.pl

Joanna Stańczak – tel. 0048 885 774 154

jstanczak@suwary.com.pl

Karina Rózga – tel. 0048 795 126 875

Jolanta Biernacka – tel. 0048 885 770 590

jbiernacka@suwary.com.pl

Dział Administracji Sprzedaży Bydgoszcz

+48 52 581 77 70 w.48 w. 50

Dział Zakupów

+48 42 22 52 217